Để đảm bảo cho quý công ty tiếp kiệm nhân lực nhưng vẫn đảm bảo các thiết bị trong văn phòng luôn hoạt động ổn định. Hãy sử dụng dịch vụ bảo trì máy tính. Đáp ứng kiệp thời giải quyết các sự cố. Luôn ưu tiên xử lý cho đối tác ký hợp đồng bảo trì.

Xem Thêm

Dịch vụ quản trị máy chủ là hình thức cung cấp dịch vụ Quản trị hệ thống máy chủ Server có sẵn của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất.

Xem Thêm